lotusschool

 

Onze school is op 17 augustus 2015 gestart met 14 leerlingen en biedt ingaande 4 september 2017 aan 108 leerlingen een degelijke opleiding en een uitdagend onderwijsaanbod.
Wat ons uniek maakt is dat de leerlingen op onze school een uniform dragen.
Ook verwelkomen wij de leerlingen iedere ochtend met een ontbijt, krijgen zij dagelijks fruit en tussen de middag een warme maaltijd.
Het ontbijt, fruit en de warme maaltijd wordt gratis beschikbaar gesteld voor alle kinderen.

Daarnaast doen wij veel aan extra activiteiten om de kwaliteit van het aangeboden onderwijs te verhogen. Zo maken wij allerlei educatieve uitstapjes, krijgen de kinderen in huiswerk mee, mogen kinderen 2 x in de week 1 uur extra op school blijven. Dit doen wij alleen in overleg en in samenwerking met de ouder. 

Momenteel hebben alle kinderen ook de mogelijkheid om onze Summer School te bezoeken.
Dat kan de eerste 4 weken van de zomervakantie op de maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur.

Al met al durven wij te stellen dat wij een unieke school zijn, waarbij wij alles in het werk stellen om uw kind goed onderwijs aan te bieden.


Regelmatig krijgen wij vragen van ouders of onze school gaat sluiten.
Dit is een gerucht waarvan blijkt dat sommige ouders dit ook geloven.
Wij willen van onze kant nadrukkelijk melden dat onze school bestaat, de komende jaren zal bestaan en sluiting absoluut niet aan de orde is!
Sterker nog: we bereiken de maximale capaciteit op de locatie aan het Holendrechtplein en hebben daarom bij de ambtenaren van Onderwijshuisvesting reeds gemeld dat wij een claim willen leggen op een tweede locatie. Wij gaan dus uitbreiden!  
Inmiddels is onze tweede locatie bekend: Mijehof 406 (voormalig schoolgebouw van Mobiel Holendrecht).
Zodra er meer nieuws hierover bekend is, wordt dit hier vermeld.      

De naam van onze school en ons logo verwijst naar de lotusbloem. Dat is een waterplant en het staat symbool voor zuiverheid.
In onze ogen is de jeugd ook zuiver en wij zorgen ervoor dat uw kind, net als de lotusbloem, het hele jaar zal bloeien.
Wij hebben besloten om onze school naar deze bloem te vernoemen, omdat wij willen dat al onze leerlingen centraal staan, uniek mogen zijn en zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Op dit moment wordt er les gegeven aan leerlingen van groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Er zitten in elke groep maximaal 25 leerlingen. Ons streven is om voor 2019 minimaal 323 leerlingen op onze school te hebben.

Op onze school vinden wij het belangrijk dat iedereen respect en verdraagzaamheid toont voor alle levensbeschouwingen. Dit is ook herkenbaar in de houding van onze teamleden. Het is belangrijk dat wij onze leerlingen begeleiden bij en voorbereiden op deelname aan de multiculturele Nederlandse samenleving.

Wij nodigen u van harte uit om eens langs te komen!

Voor een afspraak belt u 020 - 723 73 73 of 06-52 685 654.

Er zijn geen items beschikbaar.

Laatste Nieuws

Agenda

Nieuwsbrief

Uit het fotoboek

20170706_110101_HDR 20170706_110046_HDR
20170706_110052_HDR 20170706_110040_HDR