lotusschool

 

Onze school is op 17 augustus 2015 geopend en biedt inmiddels aan 76 leerlingen een degelijke opleiding en een uitdagend onderwijsaanbod.
Wat ons uniek maakt is dat de leerlingen op onze school een uniform dragen.
Ook verwelkomen wij de leerlingen iedere ochtend met een ontbijt en tussen de middag krijgen zij een warme maaltijd.
Het ontbijt en de warme maaltijden wordt gratis beschikbaar gesteld aan alle kinderen.


Regelmatig krijgen wij vragen van ouders of onze school gaat sluiten.
Dit is een gerucht waarvan lijkt dat sommige ouders dit ook geloven.
Wij willen van onze kant nadrukkelijk melden dat onze school bestaat, de komende jaren zal bestaan en sluiting absoluut niet aan de orde is!
Sterker nog: we bereiken de maximale capaciteit op de locatie aan het Holendrechtplein en hebben daarom bij de ambtenaren van Onderwijshuisvesting reeds gemeld dat wij een claim willen leggen op een tweede locatie. Wij gaan dus uitbreiden!        

De naam van onze school en ons logo verwijst naar de lotusbloem. Dat is een waterplant en het staat symbool voor zuiverheid.
In onze ogen is de jeugd ook zuiver en wij zorgen ervoor dat uw kind, net als de lotusbloem, het hele jaar zal bloeien.
Wij hebben besloten om onze school naar deze bloem te vernoemen, omdat wij willen dat al onze leerlingen centraal staan, uniek mogen zijn en zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Op dit moment wordt er les gegeven aan leerlingen van groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Er zitten in elke groep maximaal 25 leerlingen. Ons streven is om voor 2019 minimaal 323 leerlingen op onze school te hebben.

Hier op school vinden wij het belangrijk dat iedereen respect en verdraagzaamheid toont voor alle levensbeschouwingen.  Dit is ook herkenbaar in de houding van onze teamleden. Het is belangrijk dat wij onze leerlingen begeleiden bij en voorbereiden op deelname aan de multiculturele Nederlandse samenleving.

Wij nodigen u van harte uit om eens langs te komen!

Voor een afspraak belt u 020 - 723 73 73 of 06-52 685 654.

Er zijn geen items beschikbaar.

Laatste Nieuws

studiedag
Welkom in mijn wijk
Vrolijk Pasen

Agenda

Nieuwsbrief

Uit het fotoboek

wimw56 wimw54
wimw55 wimw53